TAMER KUTDOĞA [1938-]

1938 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu 1950’de İstanbul’da, ortaokulu ve liseyi Anadolu’nun güneyinde bulunan Adana’da 1957’de bitirdi. 1963 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, daha yaşanabilir bir dünya için araştırma yapan bir enstitü bulup, ömür boyu orada çalışmaya karar verdi. 1968’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu ve Almanya’ya gitti. Almanya’da iki üç yıl boyunca, adres kitaplarından bulduğu, Belçika, Almanya ve İsviçre’de bulunan 300’e yakın adresten bazılarıyla bağlantı kurdu ve bunların aslında göstermelik insani amaçlarla kurulmuş, siyasi kurumlar olduğu kanaatine vardı. 1978 yılında Almanya’dan döndükten sonra, yaptığı çalışmalar sonucu, 1963’te belirlediği amaca 2013 yılında, tam yarım asır sonra, bu kitabın eski halinin Amerika’da e-kitap olarak yayınlanmasıyla,  bir ölçüde amacına ulaşmış oldu. 2018 yılında kitabının hem adını, hem ön kapağını, hem de içeriğini RABİA ağırlıklı olarak değiştirmek suretiyle kitabına son şeklini verme ihtiyacı duydu. Yazar bu kitapta dünya insanlarının bilmek isteyip de bilemediği, söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri yazdığını, ancak insanlığın asıl ülkü olan tasavvuf ’un “kıyam billah” mertebesine ve “Beka billah” istikametine yöneltilmesinin ve altın çağın başlatılmasının, günümüz üniversitelerindeki kozmoloji kürsülerinde filozof tanımına giren akademisyenlerin önce Rabia’nın gerçekten “Her şey kuramı” olduğunu onaylayıp, bu kitaptaki konuları yeni gelişmelerin ışığında sürekli güncellemeleri, geliştirmeleri ve dünya eğitim sistemine aktarmalarıyla mümkün olabileceğine, böylece “Sezar’ın hakkını sezada verir gibi, Sümer, Babil ve Mısır tapınak rahiplerinin hakkını da rahiplere vermiş olacağımıza inanıyor.